Byggeforskning

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Støttemodtager:

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
Professor Morten Birkved

Projekt:

Karakterisering af giftige stoffer i byggematerialer til genanvendelse

På globalt plan anvendes omkring halvdelen af alt nyt materiale til fremstilling af bygge­materialer. Og i Europa stammer en tredjedel af alt affald fra byggebranchen.

For at undgå udtømmelse af vores biologiske og fossile ressourcer er det derfor af stor be­tydning, at vi bliver langt bedre til at genanvende byggeaffald. Idet vi i bl.a. Danmark planlægger at genbruge byggematerialer i stor stil, er det derfor vigtigt, at vi sikrer, at de byggematerialer vi ønsker at genanvende ikke bidrager til en forringelse af folkesundhe­den.

I projektet som vi søger midler til, vil vi udvikle en kemisk analysemetode som simualtant kan identificere/kvantificere de enkelte giftstoffer, som findes i byggematerialer tiltænkt genanvendelse. De data, som metoden skal kunne generere, vil ved kombination af tok­sikologiske karakteriseringsmodeller kendt fra livscyklusvurdering tillade karakterisering af den indarbejdede toksicitet i byggematerialer tiltænkt genanvendelse.