Samfundsvidenskabelig forskning

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

Støttemodtager:

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
MSc i Folkesundhedsvidenskab Mette-Marie Zacher Kjeldsen

Projekt:

Ungdomsuddannelse blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder, samt forebyggende faktorer for frafald

Gode læse- og skrivefærdigheder er, gennem deres relation til uddannelse, blevet endnu mere nødvendige for at blive en del af det danske arbejdsmarked, hvilket er af stor vigtighed for individets sundhed.

En stor gruppe af danske unge må anses for at være ekstra sårbare i denne sammenhæng, da de er udfordret af læse- og skrivevanskeligheder. Trods det, er der endnu ikke forsket i, hvordan denne gruppe af unge klarer sig i uddannelsesmæssige sammenhænge, samt hvilke faktorer der potentielt kan forebygge, at denne gruppe falder fra ungdomsuddannelsen.