Samfundsvidenskabelig forskning

Unge med læse- og skrivevanskeligheder

Støttemodtager:

Aarhus Universitet, lnstitut for Folkesundhed

MSC I folkesundhedsvidenskab Mette-Marie Zacher Kjeldsen

Projekt:

Ungdomsuddannelse blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder, samt forebyggende faktorer for frafald

Gode læse og skrivefærdigheder er essentielle i et videnssamfund som det danske.

En stor gruppe danske unge må anses for at være ekstra sårbare i denne sammenhæng da de kæmper med læse- og skrivevanskeligheder. Trods det, er der endnu ikke forsket i hvordan denne gruppe af unge klarer sig i uddannelsesmæssige sammenhænge, samt hvilke faktorer der potentielt kan forebygge at denne gruppe falder fra ungdomsuddannelsen.