Samfundsvidenskabelig forskning

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Støttemodtager:

Projektleder Ditte Bjerregaard

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Projekt:

Kan et kvindedrab skildre et strukturelt problem?  Et etnografisk studium af kvinder, som har overlevet drabsforsøg i Danmark

Formålet at indsamle beskrivelser af overlevere af et drabsforsøg i aldersgruppen 30-45 år. Projektets problemstilling og forskningsspørgsmål lyder: Hvordan kan kvinder, der har overlevet et drabsforsøg, bidrage til nye forståelser af mænds vold som et strukturelt problem? Hvad identificerer overlevere som primære motiver for drabsforsøget, og hvilke strategier har kvinderne anvendt for at overleve drabsforsøg?

Hvilke udfordringer møder overlevere, når eller hvis de søger hjælp? Hvordan beskriver overlevere deres opfattelser af retfærdighed efter at have været udsat for en moralsk krænkelse som vold og drabsforsøg?

Den mest relevante målgruppe at undersøge er de dræbte kvinder. Den næstbedste og tilgængelige målgruppe er dem, der overlevede et kvindedrab. Målgruppen afgrænses ikke til personer, som har overlevet drabsforsøg i parforhold, men inddrager også drabsforsøg af fx en, deltageren kender, eller mere spontane drabsforsøg for at finde sammenhænge mellem partnerdrab og femicide. Der inddrages også mænd, der har overlevet partnerdrab.