Lægevidenskabelig forskning

Forbedret screening for tarmkræft

Støttemodtager:

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Professor Hans Jørgen Nielsen

Projekt:

Triage i screening for tarmkræft

Befolkningsscreeningen for tarmkræft baseret på usynligt blod i afføringen blev indført i Danmark i 2014, og den har hidtil været en stor succes. Der foretages som regel en koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarmen) ved positive afføringstests. På den måde diagnostosticeres nogle med tarmkræft, mens man hos andre finder forstadier, som kan behandles.

De mange koloskopier er yder et enormt pres på hospitalernes kapacitet. Desuden er screeningsintervallet reduceret fra 4 til år pr. primo 2018, hvad der vil øge presset yderligere. I andre lande, der udfører tilsvarende tests, har man været nødsagt til at øge tærskelværdien for koloskopi. Det betyder, at der skal være større koncentrationer af usynligt blod i afføringen, før parienten tilbyder koloskopi til videre udredning. Det vil betyde, at flere vil falde gennem nettet, på trods af, at de faktisk har tarmkræft eller forstadier til den.

Dette projekt introducerer en måde at forbedre screeningerne på, hvor afføringstesten suppleres af analysere af biomarkører i blodet. Den supplerende analyse vil identificere ca. 60% af de personer, der ellers ville være overset, hvis tærskelværdien for blod i afføringen øges. Dermed vil man kunne tilbyde flere relevante koloskopier, og reducere det samlede antal med mindst 25%. Projektet tilgodeser altså både samfundsøkonomien og de enkelte patienter.