Lægevidenskabelig forskning

Motion i behandlingen af kræft

Støttemodtager:

Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital

Professor Per Thor Straten

Projekt:

Motion i behandlingen af kræft

Immunterapi handler om at anvende patientens eget immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. Behandlingsformen har gjort store gennembrud de seneste år, da det er lykkedes at anvende indsigterne i den faktiske behandling af kræftpatienter.

Der ses respons fra flere forskellige typer kræft, og nogle patienter oplever endda varige og komplette responser; dvs. helbredelse for deres ellers dødelige sygdom. Desværre er det langtfra alle patienter, der responderer på behandlingen. Responsen afhænger bl.a. af tumor-mikromiljøet, hvor tumorer med ”mange” immunceller responderer bedst på behandlingen.

Forskningsgruppen bag nærværende projekt har tidlige påvist, at motion har en bemærkelsesværdig indvirkning på tumorvækst i mus; de levede meget længere. Motionen havde direkte indflydelse på immunsystemet og øgede tilstrømningen af immunsystemets celler til tumoren. Motion kan således potentielt udgøre en simpel måde, hvorpå man kan forbedre patienters chance for at respondere på immunterapi og dermed øge deres chancer for overlevelse.