Lægevidenskabelig forskning

Inflammation og mikrobiota hos børn og voksne

Støttemodtager:

Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

Klinisk assistent, ph.d.-studerende Mikkel Malham

Projekt:

Colitis Ulcerosa: Forskel i inflammation og mikrobiota ved børn og voksne

Kronisk tyktarmsbetændelse (Colitis ulcerosa (UC)) er en af de kroniske tarmbetændelser, man ikke kender årsagen til. Hovedparten af UC-patienterne oplever gentagne episoder med opblussen i sygdommen, og især børn oplever flere tilfælde af opblussen, ligesom deres sygdomsforløb af uvisse årsager er mere aggressivt end hos voksne. Dette projekt vil undersøge årsagerne til disse forskelle.

På baggrund af vævsprøver vil studiet karakterisere betændelsens forskellige aspekter hos udvalgte patienter. Fx har tarmfloraen hos UC-patienter vist sig at være forskellig fra raske patienter, men man har ikke undersøgt, om der i den forbindelse er forskel på børn og voksne.

Studiet vil øge forståelsen for, hvorfor betændelsestilstanden er mere aggressiv hos børn og forhåbentlig isolere markørerne for de mere aggressive sygdomsforløb. Enhver brik, der kan øge forståelsen for UC, er et skridt i retning af lindring for de ramte patienter – både på kort og lang sigt.