Lægevidenskabelig forskning

Hvidovre Hospital, Gastroenheden

Støttemodtager:

Hvidovre Hospital, Gastroenheden
Professor Hans Jørgen Nielsen

Projekt:

Selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb — [Endoskopi IV]

Tarmkræft (kolorektal cancer (KRC)) er et globalt sundhedsproblem med årligt ca. 1,65 mio. nye tilfælde og 720.000 dødsfald.

KRC er i dag den hyppigste forekommende kræftsygdom i Danmark. Ved symptomer diagnosticeres 50% i sygdommens stadium I eller 11, mens 50% har dissemineret sygdom. Ca. 80% kan gennemgå intenderet helbredende behandling, men op mod 50% udvikler recidiveren­de eller metastatisk sygdom indenfor få år, oftest med dødelig udgang