Samfundsvidenskabelig forskning

Evaluering af akkrediteringseffekt

Støttemodtager:

Gentofte Hospital

Klinisk sygeplejespecialist Maria Danielle Bergholt

Projekt:

Etablering af baseline som basis for evaluering af akkrediteringseffekt

Maria Daniella Bergholt

I næsten 100 år har man akkrediteret hospitaler i hele verden. Det er en praksis, hvor et nationalt organ undersøger, om et hospital udfører sine ydelser efter fastsatte internationale normer og standarder, så patienter kan føle sig trygge i, at de bliver behandlet korrekt.

På trods af at mere end 70 lande anvender akkreditering som et vigtigt element i kvalitetssikring og –udvikling, er der stadig ingen klar evidens for, at praksissen forbedrer kvaliteten af patientbehandlingen og sikkerheden på hospitalerne. Det skyldes primært, at der ved de tidligere foretagne undersøgelser ikke har været etableret en empirisk baseline, der er en forudsætning for at kunne vurdere akkrediteringens effekt effektivt. Man har med andre ord aldrig foretaget en måling før og efter akkreditering.

Projektet er dermed det første af sin slags i verden. Det er forhåbningen, at projektet kan bidrage til at gøre mødet mellem patient og sundhedsvæsen så sikkert og effektivt som muligt, og det formål bidrager Fonden gladelig til.