Byggeforskning

Naturlig ventilation

Støttemodtager:

Psykiatrisk Center København

Arkitekt, ph.d. Carlo Volf

Projekt:

Naturlig ventilation, optimal dagslyskvalitet og mindre støj, effekt på børns søvn, sundhed, læring og aktivitetsniveau – et cross-over studie

Formålet med projektet er at undersøge om naturlig, ensidet ventilation via åndbar og diffusionsåben facade (isolering i ålegræs) samt brug af intelligent styring (loT), kan skabe et godt indeklima (og et godt læringsmiljø på skoler) uden dyre, komplekse, mekaniske ventilationsanlæg.

Projektet vil foretage en sundhedsvidenskabelig dataindsamling igennem et år, som tager udgangspunkt i to klasser. Dataindsamling sker i form af indeklimamålinger, og kvantitative spørgeskemaer til eleverne og til klasselærerne, samt semi-strukturerede kvalitative interviews af klasselærerne. Endvidere vil elevernes sygefravær registreres.

De to forsøgsklasselokaler er opført med henholdsvis
A: Ny indeklimaløsning og princip med naturligt lys, naturlig luft og naturlige materialer og B: Standard indeklimaløsning med mekanisk ventilation, i et crossover studie.