Byggeforskning

Etablering af frostlaboratorium

Støttemodtager:

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU

Professor Ole Mejlhede Jensen

Projekt:

Etablering af frostlaboratorium til undersøgelse af betons og andre byggematerialers frostbestandighed

Ole Mejlhede Jensen

I Danmark og andre lande, hvor der er frostvejr om vinteren, kan frostpåvirkningen ødelægge beton og andre byggematerialer, hvis de ikke er frostbestandige. I bedste fald er frostskaderne kun et æstetisk problem, fordi de skæmmer betonens overflade, men de kan også have konstruktionsmæssige konsekvenser, da frostskader kan svække bæreevnen.

Man ved fra et tidligere forskningsprojekt, som Fonden også støttede, at frostbestandigheden forbedres, hvis betonen indeholder et stort antal små, jævnt fordelte luftporer. Desværre har frostbestandigheden en pris. Luftporerne svækker betonens styrke, hvorfor dette projekt potentielt kan optimere betonen, hvis forskerne opnår en dybere indsigt i betonens reaktionsmønstre under frostpåvirkning.

Det er bl.a. disse indsigter, der har vundet international bevågenhed. Man har i de seneste år modtaget stadig flere henvendelser om besøg af gæsteforskere fra hele verden, og man forventer sig meget af forskningssamarbejdet.

Fonden er stolt af at kunne bidrage til at etablere et egentligt frostlaboratorium, hvor der kan eksperimenteres med beton, men også andre byggematerialer.