Samfundsvidenskabelig forskning

CEPOS – Center for Politiske Studier

Støttemodtager:

CEPOS – Center for Politiske Studier

Projekt:

Ledelse i den danske grundskole – betydningen af marked og autonomi

En række internationale studier tyder på, at skoleledelse har stor betydning for kvaliteten af undervisningen målt ved de resultater, som eleverne opnår.

Forskningsprojektet undersøger, om de forskellige rammevilkår i henholdsvis folkeskolen og de frie grundskoler i Danmark, giver anledning til forskelle i ledelsespraksis, der kan forklare forskelle i elevernes resultater og skolernes omkostningsniveau. Projektet vil blandt andet fokusere på forskellene i autonomi og graden af politisk styring i de to skoleformer.

Cepos’ hidtidige forskning har bl.a. vist, at de frie grundskoler er mere effektive end folkeskolerne, da de frie grundskoler er bedre til at løfte elevernes faglige niveau, og de samtidig har et omkostningsniveau, der ligger 10-12 pct. under omkostningsniveauet i folkeskolen,. Dette gælder vel og mærke, når der er taget højde for eleverne socioøkonomiske baggrund på de enkelte skoler.