Samfundsvidenskabelig forskning

CEPOS Akademi – 2018/19

Støttemodtager:

CEPOS

Projekt:

CEPOS Akademi – 2018/19

Samfundets fremtid defineres i høj grad af de indtryk og påvirkninger, som nutidens unge får. Derfor er det vigtigt, at fremtidens beslutningstagere forstår betydningen af en velfungerende markedsøkonomi med et konkurrencedygtigt erhvervsliv og en politisk deltagelse for skabelsen af velstand.

CEPOS Universitet – fra 2013 CEPOS Akademi – har siden 2006 gennemført uddannelse, der imødekommer dette behov. Hvert år gennemføres et halvt års kursus i meningsdannelse og frimarkedstænkning for landets dygtigste studerende. Målet med uddannelsen er at ruste den danske tidsånd til konkurrencen med resten af verden.

Danielsens Fond har siden 2010 støttet initiativet. Antallet af ansøgninger til uddannelsen har været stigende gennem alle årene, og vi glæder os over, at vi fortsat kan bidrage til at opretholde det gode initiativ.