Almene og humanitære formål

Bedre Psykiatri

Støttemodtager:

Bedre Psykiatri

Projekt:

Aktiviteter og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Foreningen tilbyder lokalt forankrede og specialiserede tilbud til pårørende, der har brug for hjælp. I 2017 modtog 45.000 pårørende hjælp. Det er mange, men desværre er det ikke nok, hvis man skal imødekomme det behov, der gør sig gældende i hele landet. Der er ca. en halv million danskere, der lider af psykisk sygdom, og ca. hver tredje dansker er pårørende.

Det kan være særdeles hårdt at være pårørende til en psykisk syg. Foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at hjælpe de pårørende, så de kan være der for deres. Det gør foreningen bl.a. ved at tale de pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien, de skaber lokale netværker og samtalegrupper for pårørende, hvor de kan dele erfaringer, glæder og frustrationer.

Foreningens primære formål er at skabe et bedre liv for de pårørende til psykisk syge, men også for de psykisk syge selv. Det sidste sker gennem Bedre Psykiatris andet formål. De arbejder nemlig også for, at pårørende bliver set som en ressource i psykiatrien.

Derfor har Fonden gennem en årrække støtte arbejdet i Bedre Psykiatri, så deres gode arbejde kan komme endnu flere til gode.