Byggeforskning

Giftige stoffer i byggematerialer til genanvendelse

Støttemodtager:

Syddansk Universitet, lnstitut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Professor Morten Birkved

Projekt:

Karakterisering af giftige stoffer i byggematerialer til genanvendelse

Projektet ønsker at udvikle en metode, der vha. af elementer fra analytisk kemi og livscyklusvurdering vil gøre det muligt at udføre toksikologiske karakteriseringer af byggematerialer tiltænkt genbrug og derved muliggøre toksikologisk prioritering af fremtidens byggematerialer.

Dette overordnede mål vil kunne opnås ved:

– At der udvikles en analysemetode som hurtigt og billigt kan give et overblik over, hvilke kemiske stoffer en repræsentativ genbrugsmaterialeprøve indeholder og i hvilke mængder.

– At der udvikles en livscyklusbaseret metode til toksikologisk karakterisering af materialeprøver baseret på analytisk kemiske data.

– At demonstrere hvordan den udviklede metode kan anvendes til prioritering af genbrugsmaterialer til byggeri.