Byggeforskning

Anvendelse af mineaffald i beton

Støttemodtager:

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU

Lektor Pernille Erland Jensen

Projekt:

Anvendelse af mineaffald i beton

Lektor Pernille Erland Jensen

Den største miljømæssige udfordring ved minedrift er håndtering af de meget store mængder affald, som minedrift generelt genererer. Hvis mineaffaldet skal deponeres forsvarligt, pålægges det enkelte mineselskab så stor en økonomisk byrde, at det sjældent sker.  

Imidlertid har en del undersøgelser dokumenteret, at affald fra specifikke miner egner sig til brug i produktion af beton – enten i original tilstand eller efter behandling i form af fx knusning eller ekstraktion af uønskede stoffer.

Det ville være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt, hvis affaldet kunne indgå i betonproduktion. Affaldet ville kunne erstatte en del af cementindholdet i betonen, og da cement står for mindst 5% af den samlede menneskeskabte co2-udledning, ville anvendelsen kunne reducere vores klimamæssige aftryk.

Projektet vil gennem avancerede kemiske analyser og mekanisk testning af en bred vifte af mineaffald udvikle en metode til at kategorisere affaldet efter anvendelsesmulighed og indvirkning på betonegenskaberne.

Fonden har støttet projektet, da det rummer væsentligt potentiale for at bidrage til et bedre boligmiljø på mere end én facon.