Lægevidenskabelig forskning

Rigshospitalet-Glostrup, Øjenafdelingen

Støttemodtager:

Rigshospitalet-Glostrup, Øjenafdelingen

Stud.med. Niklas Cyril Hansen,

Projekt:

Lavdosis atropin til at mindske udviklingen af nærsynethed hos danske børn (APP-studiet)

Studiet har til formål at undersøge om øjendråber med lavdosis atropin kan mindske progressionsraten af nærsynethed hos danske børn. Hvis lav-dosis atropin hos danske børn kan halvere udviklingen af nærsynethed, vil dette være et gennembrud i behandlingen af nærsynethed med store socio-økonomiske konsekvenser og et forventeligt fald i antallet af komplikationer i relation til nærsynethed. 100 danske nærsynede børn i alderen 6-12 år fordeles ved lodtrækning til enten lavdosis atropin øjendråber eller fugtgivende øjendråber (placebo). Børnene udstyres ved studiestart med optimal brillekorrektion, og undersøges med 3-6 måneders intervaller i 3 år for at vurdere effekten og beskrive udviklingen af nærsynethed samt biometriske ændringer i øjnene.