Lægevidenskabelig forskning

Københavns Universitet, Institut for immunologi og mikrobiologi

Støttemodtager:

Associate Professor Tim Holm Jakobsen

Københavns Universitet, Institut for immunologi og mikrobiologi

Projekt:

Karakterisering af biofilminfektioner i kroniske sår

Formålet er at lave dybdegående undersøgelser af tilstedeværelsen af bakterier i kroniske sår og undersøge samspillet mellem bakterierne og de menneskelige celler samt det opståede mikromiljø i patienternes sår for at forstå årsagen til den manglende heling således behandlingerne kan optimeres.